رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحلیلی بر روشهای تربیت نفس و اهداف آن در فرهنگ وحی "


شناسگر رکورد : 454670
سرشناسه : ده‍ق‍ان‌، اک‍ب‍ر،‏‫ ۱۳۴۴ - ‏712275
عنوان و نام پديدآور : تحلیلی بر روشهای تربیت نفس و اهداف آن در فرهنگ وحی [منبع الکترونیکی]/ اکبر دهقان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۱۸ KB)
نام فایل : 2434_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی