رکورد قبلیرکورد بعدی

" تذییل سلافه العصر "


شناسگر رکورد : 454680
سرشناسه : ج‍زای‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌‌ب‍ن‌ ن‍ورال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۱۱۲ - ‏۱۱۷۳ق.‏‬695329
عنوان و نام پديدآور : تذییل سلافه العصر [منبع الکترونیکی]/ عبدالله الجزایری ؛تحقیق هادی بالیل الموسوی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۲ KB)
نام فایل : 2726_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تذییل سلافه العصر
2726_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
87.50 KB
85
85
نظرسنجی