رکورد قبلیرکورد بعدی

" تربیت اسلامی با تاکید بر دیدگاههای امام خمینی(ره) "


شناسگر رکورد : 454682
سرشناسه : ش‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۳۷ -‏732691
عنوان و نام پديدآور : تربیت اسلامی با تاکید بر دیدگاههای امام خمینی(ره) [منبع الکترونیکی]/ محمدرضا شرفی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۷۵ KB)
نام فایل : 2428_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی