رکورد قبلیرکورد بعدی

" تطبیق المعاییر العلمیة لنقد الحدیث علی ما اختلف و تعارض من أحادیث المهدی بکتب الفریقین "


شناسگر رکورد : 454696
سرشناسه : ع‍م‍ی‍دی‌، ث‍ام‍ر ه‍اش‍م‌ ح‍ب‍ی‍ب‌748930
عنوان و نام پديدآور : تطبیق المعاییر العلمیة لنقد الحدیث علی ما اختلف و تعارض من أحادیث المهدی بکتب الفریقین [منبع الکترونیکی]/ السی د ثامر هاشم حبیب العمیدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۱ KB)
نام فایل : 4567_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی