رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین سمت قبله و تشخیص ظهر حقیقی مدینه منوره به اعجاز رسول‌الله صلی‌الله علیه و علی‌آله و سلم "


شناسگر رکورد : 454703
سرشناسه : ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۰۷ - ‏701309
عنوان و نام پديدآور : تعیین سمت قبله و تشخیص ظهر حقیقی مدینه منوره به اعجاز رسول‌الله صلی‌الله علیه و علی‌آله و سلم [منبع الکترونیکی]/ نویسنده حسن‌زاده آملی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۹۳ KB)
نام فایل : 1753_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی