رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر الاحلام الکبیر "


شناسگر رکورد : 454705
سرشناسه : اب‍ن‌ س‍ی‍ری‍ن‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ی‍ری‍ن‌‏‫، ۳۳‬-‏۱۱۰ق.661454
عنوان و نام پديدآور : تفسیر الاحلام الکبیر [منبع الکترونیکی]/ تالیف ابن‌سیرین
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: عنوان روی جلد: تفسیر الاحلام الکبیر لابن سیرین مع ملحق تفسیر الاحلام للامام الصادق(ع)
: این کتاب با عنوان "منتخب الکلام فی تفسیر الاحلام" نیز معروف است
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۴۷ KB)
نام فایل : 3018_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر الاحلام الکبیر
3018_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
752.95 KB
85
85
نظرسنجی