رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر القمی "


شناسگر رکورد : 454712
سرشناسه : قمی، علی بن ابراهیم، قرن ‎۳ق
عنوان و نام پديدآور : تفسیر القمی [منبع الکترونیکی]/ لابی الحسن علی بن ابراهیم القمی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۱.۵۶ MB)
نام الکترونيکي : 2848_1.html
نام فایل : 2848_1.doc
نام الکترونيکي : 2848_2.html
نام فایل : 2848_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی