رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر سوره فاتحه الکتاب: به‌ضمیمه دو رساله در تفسیر سوره فاتحه "


شناسگر رکورد : 454716
سرشناسه : آشتیانی، جلال‌الدین، ۱۳۰۶ - ‎۱۳۸۴
عنوان و نام پديدآور : تفسیر سوره فاتحه الکتاب: به‌ضمیمه دو رساله در تفسیر سوره فاتحه [منبع الکترونیکی]/ مقدمه و تصحیح و تعلیق جلال‌الدین آشتیانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۲۲ KB)
نام فایل : 10079_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی