رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر فرات الکوفی "


شناسگر رکورد : 454719
سرشناسه : ک‍وف‍ی‌، ف‍رات‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، -۳۰۷؟ق‌.766325
عنوان و نام پديدآور : تفسیر فرات الکوفی [منبع الکترونیکی]/ تالیف ابی القاسم فرات ابراهیم بن فرات الکوفی؛ تحقیق محمد الکاظم
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۳۴ MB)
نام الکترونيکي : 2875_1.html
نام فایل : 2875_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی