رکورد قبلیرکورد بعدی

" تقریب التهذیب "


شناسگر رکورد : 454746
سرشناسه : ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ۷۳۳ - ‎۸۵۲ق
عنوان و نام پديدآور : تقریب التهذیب [منبع الکترونیکی]/ أحمد بن علی بن حجر العسقلانی؛ تحقیق مصطفی عبد القادر عطا
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۱.۴۴ MB)
نام فایل : 989_1.doc
نام فایل : 989_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تقریب التهذیب
989_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
487.03 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تقریب التهذیب
989_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
641.09 KB
85
85
نظرسنجی