رکورد قبلیرکورد بعدی

" تکملة العروة الوثقی "


شناسگر رکورد : 454754
سرشناسه : ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، ۱۲۴۷؟-۱۳۳۸؟ق‌.808119
عنوان و نام پديدآور : تکملة العروة الوثقی [منبع الکترونیکی]/ محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۴ بایگانی: ۱.۰۷ MB)
نام فایل : 131_1.doc
نام فایل : 131_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تکملة العروة الوثقی
131_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
415.94 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تکملة العروة الوثقی
131_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
490.63 KB
85
85
نظرسنجی