رکورد قبلیرکورد بعدی

" تمهید الأوایل وتلخیص الدلایل "


شناسگر رکورد : 454763
سرشناسه : ب‍اق‍لان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ طی‍ب‌، ‏‫۳۳۸ - ‏۴۰۳ق.‬676783
عنوان و نام پديدآور : تمهید الأوایل وتلخیص الدلایل [منبع الکترونیکی]/ محمد بن طیب باقلانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۵۴ KB)
نام فایل : 3108_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تمهید الأوایل وتلخیص الدلایل
3108_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
571.43 KB
85
85
نظرسنجی