رکورد قبلیرکورد بعدی

" تمهید القواعد "


شناسگر رکورد : 454764
سرشناسه : مولف? شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، ۹۱۱ - ‎۹۶۶ق
عنوان و نام پديدآور : تمهید القواعد [منبع الکترونیکی]/ تالیف الشهید الثانی؛ تحقیق مکتب الاعلام الاسلامی، فرع خراسان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ‎۴،۵۰۸ کیلوبایت؛ ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۶۰ K)
: نسخه چاپی منبع در کتابخانه تخصصی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی موجود است
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 1192_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تمهید القواعد
1192_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
811.68 KB
85
85
نظرسنجی