رکورد قبلیرکورد بعدی

" توضیح المسایل "


شناسگر رکورد : 454779
سرشناسه : ناظر? حسینی سیستانی، علی، ‎۱۳۰۹ -
عنوان و نام پديدآور : توضیح المسایل [منبع الکترونیکی]/ مطابق فتاوی علی حسینی سیستانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۷۰ KB)
نام فایل : 251_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
توضیح المسایل
251_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
804.93 KB
85
85
نظرسنجی