رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهذیب الاصول: تقریرا لبحث سیدنا ... الامام روح الله الموسوی الخمینی "


شناسگر رکورد : 454790
سرشناسه : محرر? سبحانی تبریزی، جعفر، ‎۱۳۰۸ -
عنوان و نام پديدآور : تهذیب الاصول: تقریرا لبحث سیدنا ... الامام روح الله الموسوی الخمینی [منبع الکترونیکی]/ جعفر السبحانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی Text
: ملزومات نظام: ‎۱۲،۸۳۶ کیلو بایت؛ ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۳ بایگانی: ۱.۱۰، ۱.۲۶ MB)
: نسخه چاپی منبع در کتابخانه تخصصی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی موجود است
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 1153_1.doc
نام فایل : 1153_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تهذيب الاصول جلد _2
1153_2.htm
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
87.90 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تهذيب الاصول جلد _1
1153_1.htm
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
89.33 KB
85
85
نظرسنجی