رکورد قبلیرکورد بعدی

" آراء علماء المسلمین: فی التقیة والصحابة وصیانة القرآن الکریم "


شناسگر رکورد : 454802
سرشناسه : رض‍وی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۶-718030
عنوان و نام پديدآور : آراء علماء المسلمین: فی التقیة والصحابة وصیانة القرآن الکریم [منبع الکترونیکی]/ تألیف: مرتضی الرضوی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۵۷ KB)
نام فایل : 2729_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی