رکورد قبلیرکورد بعدی

" جامع آیات و احادیث موضوعی: "بخش فروع دین" "


شناسگر رکورد : 454805
سرشناسه : ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏746002
عنوان و نام پديدآور : جامع آیات و احادیث موضوعی: "بخش فروع دین" [منبع الکترونیکی]/ مولف عباس عزیزی اراکی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۵۴ KB)
نام فایل : 2438_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
جامع آیات و احادیث موضوعی: "بخش فروع دین"
2438_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
715.63 KB
85
85
نظرسنجی