رکورد قبلیرکورد بعدی

" جغرافیای سیاسی - نظامی "


شناسگر رکورد : 454823
سرشناسه : تقای، احمدرضا
عنوان و نام پديدآور : جغرافیای سیاسی - نظامی [منبع الکترونیکی]/ احمدرضا تقای
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۳۳ KB)
نام الکترونيکي : 10200_1.html
نام فایل : 10200_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی