رکورد قبلیرکورد بعدی

" جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه "


شناسگر رکورد : 454826
سرشناسه : اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍دی‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د ب‍ن‌ ه‍ب‍ةال‍ل‍ه‌، ۵۸۶ - ۶۵۵ق‌.661187
عنوان و نام پديدآور : جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه [منبع الکترونیکی]/ ابن‌ابی‌الحدید؛ ترجمه و تحشیه محمود مهدوی دامغانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۸ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۷ بایگانی: ۶.۲۳ MB)
نام فایل : 1525_1.doc
نام فایل : 1525_2.doc
نام فایل : 1525_3.doc
نام فایل : 1525_4.doc
نام فایل : 1525_6.doc
نام فایل : 1525_7.doc
نام فایل : 1525_8.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی