رکورد قبلیرکورد بعدی

" جوان از نظر عقل و احساسات "


شناسگر رکورد : 454839
سرشناسه : ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۲۸۳ - ۱۳۷۷.754805
عنوان و نام پديدآور : جوان از نظر عقل و احساسات [منبع الکترونیکی]/ نویسنده محمدتقی فلسفی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲.۲۰۹ GB)
نام فایل : 2413_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی