رکورد قبلیرکورد بعدی

" چرا نماز بخوانیم؟ "


شناسگر رکورد : 454855
عنوان و نام پديدآور : چرا نماز بخوانیم؟/ امیر رجبی [منبع الکترونیکی]
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : رج‍ب‍ی‌، ام‍ی‍ر715545
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : IRم‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
دسترسي و محل الکترونيکي : شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
: داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۴۹ KB)
: 2461_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
چرا نماز بخوانیم؟
2461_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
176.23 KB
85
85
نظرسنجی