رکورد قبلیرکورد بعدی

" حقوق جزای عمومی "


شناسگر رکورد : 454909
سرشناسه : شامبیاتی، هوشنگ، ‎۱۳۸۱-
عنوان و نام پديدآور : حقوق جزای عمومی [منبع الکترونیکی]/ هوشنگ شامبیاتی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎2 بایگانی: ۱.۵۰ MB)
نام فایل : 9052_1.doc
نام فایل : 9052_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
حقوق جزای عمومی
9052_2.htm
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
94.64 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
حقوق جزای عمومی
9052_1.htm
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
94.77 KB
85
85
نظرسنجی