رکورد قبلیرکورد بعدی

" خاستگاه اختلاف در فقه مذاهب "


شناسگر رکورد : 454941
سرشناسه : زل‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌722146
عنوان و نام پديدآور : خاستگاه اختلاف در فقه مذاهب [منبع الکترونیکی]/ تالیف : مصطفی ابراهیم الزلمی؛ ترجمه : حسین صابری؛ ویرایش : حمیدرضا شیخی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲.۷۱ MB)
نام فایل : 10024_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
خاستگاه اختلاف در فقه مذاهب
10024_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.01 MB
85
85
نظرسنجی