رکورد قبلیرکورد بعدی

" خاطرات امام علی (ع) "


شناسگر رکورد : 454947
سرشناسه : ص‍ب‍وری‌، ش‍ع‍ب‍ان‌، ۱۳۳۵ -738546
عنوان و نام پديدآور : خاطرات امام علی (ع) [منبع الکترونیکی]/ شعبان صبوری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۷۴ KB)
نام فایل : 10059_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
خاطرات امام علی (ع)
10059_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
480.95 KB
85
85
نظرسنجی