رکورد قبلیرکورد بعدی

" خدا بود و دیگر هیچ نبود "


شناسگر رکورد : 454955
عنوان و نام پديدآور : خدا بود و دیگر هیچ نبود [منبع الکترونیکی]$AThere was Good and nothing else/ نویسنده مصطفی چمران؛ به کوشش مهدی چمران
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : چ‍م‍ران‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ‏‫۱۳۱۱ - ‏۱۳۶۰.‏‬698840
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : IRم‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
دسترسي و محل الکترونيکي : شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
: داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۲۴ KB)
: 2936_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
خدا بود و دیگر هیچ نبود
2936_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
186.54 KB
85
85
نظرسنجی