رکورد قبلیرکورد بعدی

" دل‌نامه و خدای‌نامه گلگشتی در گلستان منظوم حضرت آیه‌الله حسن‌زاده آملی "


شناسگر رکورد : 455055
سرشناسه : شارح? آوریده، مجتبی، ‎۱۳۴۷-
عنوان و نام پديدآور : دل‌نامه و خدای‌نامه گلگشتی در گلستان منظوم حضرت آیه‌الله حسن‌زاده آملی [منبع الکترونیکی]/ نگارنده مجتبی آورنده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۸۰ KB)
نام فایل : 10109_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی