رکورد قبلیرکورد بعدی

" دوستی "


شناسگر رکورد : 455062
سرشناسه : رم‍ض‍ان‍ی‌، اح‍م‍د718571
عنوان و نام پديدآور : دوستی [منبع الکترونیکی]/ احمد رمضانی ؛[به‌سفارش کانون اندیشه جوان]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۵۲ KB)
نام فایل : 2184_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
دوستی
2184_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
56.25 KB
85
85
نظرسنجی