رکورد قبلیرکورد بعدی

" دومین یادنامه علامه طباطبایی "


شناسگر رکورد : 455064
عنوان و نام پديدآور : دومین یادنامه علامه طباطبایی [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سمینار بزرگداشت علامه طباطبایی (دومین: ‎۱۳۶۳: تهران)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۹۶ KB)
نام فایل : 1761_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
دومین یادنامه علامه طباطبایی
1761_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
124.30 KB
85
85
نظرسنجی