رکورد قبلیرکورد بعدی

" دیوان السید رضا الموسوی الهندی "


شناسگر رکورد : 455073
سرشناسه : موسوی هندی، رضا، ۱۸۷۳ - ‎۱۹۴۳
عنوان و نام پديدآور : دیوان السید رضا الموسوی الهندی [منبع الکترونیکی]/ جمعه موسی الموسوی: راجعه و علق علیه عبدالصاحب الموسوی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۲۰ KB)
نام فایل : 2872_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
دیوان السید رضا الموسوی الهندی
2872_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
452.18 KB
85
85
نظرسنجی