رکورد قبلیرکورد بعدی

" رابطه فقه و حقوق "


شناسگر رکورد : 455090
سرشناسه : م‍ی‍راح‍م‍دی‌زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۴۲ -790500
عنوان و نام پديدآور : رابطه فقه و حقوق [منبع الکترونیکی]/ مصطفی میراحمدیزاده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۰۶ KB)
نام فایل : 10031_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
رابطه فقه و حقوق
10031_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
273.40 KB
85
85
نظرسنجی