رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای ساخت وبلاگ "


شناسگر رکورد : 455097
سرشناسه : مظلومی، مهدی875858
عنوان و نام پديدآور : راهنمای ساخت وبلاگ [منبع الکترونیکی]/ مهدی مظلومی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی PHP
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۰۵ KB)
نام الکترونيکي : 4717_1.html
نام فایل : 4717_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی