رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای مقدماتی برنامه نویسان پایگاههای اطلاعاتی "


شناسگر رکورد : 455100
سرشناسه : وکیلی، محمد، ‎۱۹۶۰ -
عنوان و نام پديدآور : راهنمای مقدماتی برنامه نویسان پایگاههای اطلاعاتی [منبع الکترونیکی]/ محمد وکیلی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی PDF
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۳۷ KB)
نام الکترونيکي : 4618_1.html
نام فایل : 4618_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی