رکورد قبلیرکورد بعدی

" راه و رسم تبلیغ "


شناسگر رکورد : 455102
عنوان و نام پديدآور : راه و رسم تبلیغ [منبع الکترونیکی]/ کانون نویسندگان فضلای قمی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کانون نویسندگان فضلای قمی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۰۱ KB)
نام فایل : 10204_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
راه و رسم تبلیغ
10204_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
384.57 KB
85
85
نظرسنجی