رکورد قبلیرکورد بعدی

" رسالة فی المشتق "


شناسگر رکورد : 455126
سرشناسه : ک‍لان‍ت‍ری‌ ن‍وری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۶ - ق‌.764393
عنوان و نام پديدآور : رسالة فی المشتق [منبع الکترونیکی]/ ابوالقاسم بن محمد علی کلانتری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۵۸ KB)
نام فایل : 1215_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
رسالة فی المشتق
1215_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
102.76 KB
85
85
نظرسنجی