رکورد قبلیرکورد بعدی

" رساله احکام بانوان: مطابق با فتوای حضرت آیه‌الله العظمی بهجت (دامت برکاته) "


شناسگر رکورد : 455129
سرشناسه : بهجت، محمدتقی، ‎۱۲۹۴ -
عنوان و نام پديدآور : رساله احکام بانوان: مطابق با فتوای حضرت آیه‌الله العظمی بهجت (دامت برکاته) [منبع الکترونیکی]/ به‌کوشش علیرضا گرم آبدشتی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۰۷ KB)
نام فایل : 2401_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی