رکورد قبلیرکورد بعدی

" رسایل و مقالات "


شناسگر رکورد : 455151
سرشناسه : س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر،‏‫ ۱۳۰۸ - ‏724988
عنوان و نام پديدآور : رسایل و مقالات [منبع الکترونیکی]/ جعفر تبریزی سبحانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۳ بایگانی: ۳.۷۹۳ MB)
نام فایل : 2347_1.doc
نام فایل : 2347_2.doc
نام فایل : 2347_3.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی