رکورد قبلیرکورد بعدی

" روایع نهج البلاغة "


شناسگر رکورد : 455162
عنوان و نام پديدآور : روایع نهج البلاغة [منبع الکترونیکی]/ مرکز الغدیر للدرسات الاسلامیة
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مرکز الغدیر للدرسات الاسلامیة
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۸۰ KB)
نام فایل : 1351_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
روایع نهج البلاغة
1351_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
279.00 KB
85
85
نظرسنجی