رکورد قبلیرکورد بعدی

" رهگشای جوانان: همراه با مسابقه: شامل مسایل تربیتی روزانه و اعتقادات دینی جوانان به‌همراه گنجینه‌ای از داستان و شعر و مسابقه پیرامون هر موضوع "


شناسگر رکورد : 455176
سرشناسه : رس‍ت‍م‍ی‌ چ‍اف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۸ -716675
عنوان و نام پديدآور : رهگشای جوانان: همراه با مسابقه: شامل مسایل تربیتی روزانه و اعتقادات دینی جوانان به‌همراه گنجینه‌ای از داستان و شعر و مسابقه پیرامون هر موضوع [منبع الکترونیکی]/ علی رستمی چافی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۰۲ KB)
نام فایل : 2397_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی