رکورد قبلیرکورد بعدی

" زن در آیینه جلال و جمال "


شناسگر رکورد : 455193
سرشناسه : ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۱۲ - ‏697068
عنوان و نام پديدآور : زن در آیینه جلال و جمال [منبع الکترونیکی]/ مولف عبدالله جوادی آملی؛ تحقیق و تنظیم محمود لطیفی؛ ویراستار سعید بندعلی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱ MB)
نام فایل : 10206_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی