رکورد قبلیرکورد بعدی

" زندگانی حضرت زهرا(س) "


شناسگر رکورد : 455198
سرشناسه : شهیدی، جعفر، ‎۱۲۹۷ -
عنوان و نام پديدآور : زندگانی حضرت زهرا(س) [منبع الکترونیکی]/ سیدجعفر شهیدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۸۲ KB)
نام فایل : 10098_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی