رکورد قبلیرکورد بعدی

" زندگی و حیات پس از مرگ "


شناسگر رکورد : 455203
سرشناسه : اس‍دی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۴۲ - ‏666529
عنوان و نام پديدآور : زندگی و حیات پس از مرگ [منبع الکترونیکی]/ علی محمد اسدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۹۹ KB)
نام فایل : 10013_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
زندگی و حیات پس از مرگ
10013_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
192.56 KB
85
85
نظرسنجی