رکورد قبلیرکورد بعدی

" سپاه از دیدگاه مقام معظم رهبری "


شناسگر رکورد : 455215
عنوان و نام پديدآور : سپاه از دیدگاه مقام معظم رهبری [منبع الکترونیکی]/ تهیه کننده: مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. مرکز تحقیقات
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۰۵ KB)
نام فایل : 1940_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
سپاه از دیدگاه مقام معظم رهبری
1940_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
131.61 KB
85
85
نظرسنجی