رکورد قبلیرکورد بعدی

" سر صناعة الاعراب "


شناسگر رکورد : 455224
سرشناسه : اب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌‏‫، ۳۳۰‬-‏۳۹۲ق.661319
عنوان و نام پديدآور : سر صناعة الاعراب [منبع الکترونیکی]/ ابن جنی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۶۸۳ KB)
نام فایل : 2801_1.doc
نام فایل : 2801_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
سر صناعة الاعراب
2801_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
342.97 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
سر صناعة الاعراب
2801_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
349.62 KB
85
85
نظرسنجی