رکورد قبلیرکورد بعدی

" سماء المقال فی علم الرجال "


شناسگر رکورد : 455238
سرشناسه : کلباسی، ابوالهدی، - ‎۱۳۱۵؟ق
عنوان و نام پديدآور : سماء المقال فی علم الرجال [منبع الکترونیکی]/ ابوالهدی الکلباسی؛ تحقیق محمد الحسینی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۷۲ MB)
نام فایل : 922_1.doc
نام فایل : 922_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
سماء المقال فی علم الرجال
922_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
651.04 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
سماء المقال فی علم الرجال
922_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
821.48 KB
85
85
نظرسنجی