رکورد قبلیرکورد بعدی

" سوال و جواب پیرامون مسایل حج "


شناسگر رکورد : 455248
سرشناسه : گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۲۷۷-۱۳۷۲.769685
عنوان و نام پديدآور : سوال و جواب پیرامون مسایل حج [منبع الکترونیکی]/ مطابق با فتوای محمدرضا گلپایگانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۹۵ KB)
نام فایل : 241_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
سوال و جواب پیرامون مسایل حج
241_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
122.38 KB
85
85
نظرسنجی