رکورد قبلیرکورد بعدی

" سیمای مخبتین: شرح زیارت امین‌ا... "


شناسگر رکورد : 455273
سرشناسه : شارح? تحریری، محمود، ‎۱۳۶۸-
عنوان و نام پديدآور : سیمای مخبتین: شرح زیارت امین‌ا... [منبع الکترونیکی]/ محمود تحریری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۲۷۵ GB)
نام فایل : 2418_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی