رکورد قبلیرکورد بعدی

" سیوال و جواب: استفتایات و آراء محمدکاظم یزدی (طالب ثراه) "


شناسگر رکورد : 455275
سرشناسه : ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، ۱۲۴۷؟-۱۳۳۸؟ق‌.808119
عنوان و نام پديدآور : سیوال و جواب: استفتایات و آراء محمدکاظم یزدی (طالب ثراه) [منبع الکترونیکی]/ به اهتمام مصطفی محقق‌داماد؛ دستیاران تحقیق محمدمدنی بجستانی، حسن وحدتی شبیری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: عنوان اصلی: السیوال و الجواب
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۰۶ KB)
نام فایل : 224_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی