رکورد قبلیرکورد بعدی

" شجره طوبی "


شناسگر رکورد : 455278
سرشناسه : ح‍ائ‍ری‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۲۶۱؟ - ‏۱۳۴۴.‏‬700109
عنوان و نام پديدآور : شجره طوبی [منبع الکترونیکی]/ تالیف محمدمهدی الحایری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎2 بایگانی: ۰.۹۸ MB)
نام فایل : 519_1.doc
نام فایل : 519_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شجره طوبی
519_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
461.14 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شجره طوبی
519_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
400.80 KB
85
85
نظرسنجی