رکورد قبلیرکورد بعدی

" شرح اصول الکافی "


شناسگر رکورد : 455284
سرشناسه : م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، - ۱۰۸۱؟ق‌.775855
عنوان و نام پديدآور : شرح اصول الکافی [منبع الکترونیکی]/ محمد صالح بن احمد مازندرانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۲.۵ MB)
نام فایل : 379_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شرح اصول الکافی
379_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
804.77 KB
85
85
نظرسنجی