رکورد قبلیرکورد بعدی

" شرح حکم نهج البلاغه "


شناسگر رکورد : 455292
عنوان و نام پديدآور : شرح حکم نهج البلاغه [علی‌بن ابی‌طالب] [منبع الکترونیکی]/ عباس القمی؛ تقدیم و تحقیق باقر قربانی زرین
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۲۵۴ - ۱۳۱۹.‏758524
زبان اثر : ara
کشور محل نشر يا توليد : IR
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : IRم‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
دسترسي و محل الکترونيکي : شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
: داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۱۱ KB)
: 1358_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شرح حکم نهج البلاغه
1358_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
272.92 KB
85
85
نظرسنجی